cbgg_uvodni_velka

Centrum biologie, geověd a envigogiky

Tak tohle jsme my

Centrum biologie a geověd (CBG) je pracoviště, které vzniklo k 1. září 2012 sloučením katedry biologie a části bývalé katedry geografie. Kromě zajištění výuky studentů bakalářského oboru Přírodovědná studia a navazujících učitelských programů biologie a geografie pro 2. stupeň základní školy a pro střední školy se aktivity CBG zaměřují na výzkum v biologických vědách, paleontologii a geomorfologii. CBG je členěno na dvě oddělení: Oddělení biologie a Oddělení geověd.