<< Zpět

I. Hradska RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.

* 21. 10. 1957

Vzdělání
 • 1977–1983: Mgr., Přírodovědecká fakulta UK v Praze, obor Ochrana přírodního prostředí, DP Limnologické charakteristiky nádrže Hostivař.
 • 1983: RNDr., Přírodovědecká fakulta UK v Praze.
 • 1996–2001: Ph.D., Doktorský studijní program ve studijním oboru Hydrobiologie na Biologické fakultě JČU a v Hydrobiologickém ústavu AVČR, disertační práce: Phosphorus cycling and biological processes in hypereutrophic reservoir České údolí.
   
  Výuka
  Hydrobiologie  
   
  Kontakt
  Povodí Vltavy, státní podnik, Denisovo n. 14, 304 20 Plzeň
  telefon: 377 307 352 nebo +420 602 429 682
  e-mail: durasj@seznam.cz
   
  Konzultační hodiny
  Po domluvě

  Vedení BC a DP
  Není

  Publikace a výzkum
  Seznam publikací
   

 • << Zpět