<< Zpět

Virtuální skripta oddělení biologie

Tento oddíl webu KBI je určen jednak jako studijní materiál pro studenty CBG, oddělení biologie, jednak jako zdroj informací pro širokou veřejnost, zajímající se o biologické discipliny a geologické vědy.
Předtím, než začnete listovat v našich "skriptech", přečtěte si následující informace o autorských právech.

Informace ke copyrightu
Veškeré údaje na webových stránkách katedry biologie, včetně fotografií, textů, obrázků, schémat a map, jsou vlastnictvím jednotlivých autorů nebo přispěvatelů těchto stránek.
Žádná část materiálů dostupných na těchto webových stranách (včetně textu, obrázku a fotografií) nesmí být kopírována, reprodukována či přemístěna na jiné webové strany bez předchozího písemného souhlasu jednotlivých autorů a přispěvatelů.
Výjimkou z těchto pravidel je použití pro nekomerční účely jakými jsou:

  • výukové a studijní účely
  • výzkum
  • kritika
  • různé nekomerční/nevýdělečné aktivity

Copyright k jednotlivým textům, obrázkům, fotografiím a dalším materiálům je uveden v záhlaví nebo pod jednotlivými materiály (texty, obrázky, fotografiemi). Kontakt (email) na jednotlivé autory je dostupný na webových stranách katedry biologie.

COPYRIGHT - ENGLISH VERSION
 
Souhlasíte-li s výše uvedenými podmínkami, můžete vstoupit do našich "virtuálních skript"! Dílčí skripta jsou řazena abecedně podle názvu.


<< Zpět