OBOP - Doporučená literatura  

Květenství (inflorescentia)

 • Jednotlivé květy zřídka, častější květenství
 • = souboru květů na společném stonku (vřetenu květenství), listy mohou být zachovány jako listeny, nebo chybějí
 • Jednoduchá vs. složená květenství
 • Jednoduchá květenství podle způsobu větvení: hroznovitá – racemosní, vrcholičnatá – cymosní
 • Jednoduchá hroznovitá květenství:
  • monopodiální větvení
  • rozkvétají akropetálně nebo centripetálně
  • základní typy:
   • lata (panicula) – Vitis, Ligustrum
   • hrozen (racemus) – Robinia, Vicia
   • chocholičnatá lata, kytka (corymbothyrsus) – Acer platanoides, Chrysanthemum corymbosum
   • chocholík (corymbus) – Malus, Pyrus
   • klas (spica) – Plantago
   • klásek (spicula) – Poaceae
   • jehněda (amentum) – Corylus
   • palice (spadix) – Zea, Araceae
   • okolík (umbella) – Primula, Hedera
   • hlávka (strboul, capitulum) – Trifolium, Phyteuma
   • úbor (anthodium) – Asteraceae s. lato
 • Jednoduchá vrcholičnatá květenství:
  • sympodiální větvení
  • bazipetální a centrifugální rozkvétání
  • základní typy:
   • vrcholík mnohoramenný (pleiochasium) – chocholičnatý vrcholík, kružel – Sambucus nigra
   • dvouramenný vrcholík (dichasium), vidlan – Lychnis
   • klubko (glomerulus) – Chenopodium
   • svazeček (fasciculus) – Dianthus, Ulmus
   • lichopřeslen (verticillastrum) – Lamiaceae
   • jednoramenný vrcholík (monochasium):
    • srpek (drepanium) – Gladiolus, Juncus
    • vějířek (rhipidium) – Iris
    • vijan (cincinus) – Boraginaceae, Atropa
    • šroubel (bostryx) – Hemerocallis, Hypericum
 • Složená květenství:
  • vznikají kombinací jednoduchých k
   • homotaktická – lichoklas trav, hrozen úborů (Petasites), složený okolík (Apiaceae)
   • heterotaktická – hrozen vijanů (Aesculus), vijan hroznů (Fumaria), cyathium – okolík vrcholíků (Euphorbiaceae)

 

Semeno (semen)

 • Oplození:
  • vajíčko zygota embryo semeno
  • diploidní středová buňka triploidní endosperm
  • semeník plod
  • vaječné integumenty osemení (testa)
  • embryo:
   • plumula (pírko)
   • radicula (kořínek)
   • cotyledones (dělohy)
     

Plod (fructus)

 • Semeník nebo celý pestík plod
 • Plod = mnohobuněčný útvar krytosemenných rostlin, uzavírá 1 - semen
 • Funkce:
  • chrání smena
  • podílí se na jejich rozšiřování
 • Rozdělení plodů:
  • pravé plody vs. nepravé - podle toho, podílí-li se na stavbě pouze pestík nebo i jiné části
  • apokarpní vs. cenokarpní
 • Z pletiv plodolistů oplodí (perikarp) - až tři vrtvy:
  • exokarp - vnější vrstva oplodí
  • mezokarp - střední vrstva oplodí
  • endokarp - vnitřní vrstva plodí
 • Apokarpní plody:
  • jednoplodolistové:
   • pukavé:
    • měchýřek (folliculus) – Helleborus, Eranthis
    • lusk (legumen) – Fabaceae
   • nepukavé:
    • apokarpní bobule (bacca) – Actea spicata
    • peckovice (drupa) – Amygdalaceae
    • nažka (monachenium) – Anemone
  • souplodí:
   • souplodí měchýřků – Trollius
   • s. nažek – Fragaria
   • s. peckovic – Rubus
   • malvice – Malaceae
   • s. bobulí – Anonna
 • Cenokarpní plody:
  • pukavé
   • vysychavá tobolka – Hypericum, Viola, Primula, Papaver
   • parakarpní p. brukvovitých – šešule (siliqua) a šešulky (silicula)
   • dužnaté tobolky – Euonymus, Impatiens
  • nepukavé
   • bobule (bacca) – Ribes, Convallaria, Cucumis
   • hesperidium – perikarp tvoří flavedo a albedo
   • peckovice (drupa) – Sambucus, Olea, Juglans, Cocos
   • oříšek (nux) – Corylus, Tilia, Carpinus
   • nažka (achenium):
    • křídlaté nažky – Betula, Alnus
    • chmýrnaté n. – Cichoriaceae
    • nažka v číšce – Quercus
   • obilka (caryopsis) – Poaceae
  • rozpadavé plody – za zralosti jednosemenné díly:
   • poltivé plody – semena z jednoho plodolistu (merikarpia)
    • křídlatá dvounažka – Acer
    • dvounažka Apiaceae
    • terčovitý poltivý plod slézovitých
    • zobanité plody kakostovitých
   • lámavé p. – 1 semeno neodpovídá 1 plodolistu:
    • struk (lomentum) u někt. Brassicaceae
    • tvrdky (nucula) – Lamiaceae, Boraginaceae
 • Plodenství
  • soubor plodů vzniklý z květenství
   • volná plodenství – Vitis, Ribes, Helianthus
   • sdružená plodenství – Morus, Ficus (sykonium), Ananas
 • Šíření plodů
  • anemochorie – větrem – Orchidaceae, Asteraceae,…
  • hydrochorie – vodou – Iris, Potamogeton, Cocos
  • zoochorie
   • epizoochorie – na povrchu těl živočichů – Arctium, Agrimonia,…
   • endozoochorie – uvnitř trávícího traktu živočichů – Fragaria, Viscum, Sorbus, Citrus,…
   • myrmekochorie – přenos prostřednictvím mravenců díky speciálním tělísků – elaiosomy, carancula – Chelidonium, Corydalis,Viola,…
   • antropochorie – vektorem je člověk; synantropní rostliny
  • autochorie – rozšiřování "vlastními silami" – Impatiens, Ecbalium,…

Na stránce se pracuje!