Ryniové rostliny

† Rhyniophyta

† Zosterophyta

† Trimerophyta

 

 

Charakteristika:

-         Velikost - několik cm až 3 m

-         Prvohory – silur, ve středním devonu ustupují (před 350-390 mil. let)

Stavba těla:

-         Rhizomoid

-         Rhyzoidy

-         Meson

-         Enafyly

-         Sporangium má někdy kolumelu

-          

- fce kořene přebíral rhizomoid = telom - vodorovně rostoucí - na něm rostly rhyzoidy

 - funkci stonku zastával dichotomicky větvený telom = MESON

- některé telomy byly sterilní, jiné fertilní nesly sporangia

- u některých typů byla sporangia v šišticích, u jiných telomy v mládí circinátně stočené

- funkci listů - vůbec nebo drobné - ENAFYLY = vychlípeniny pokožky emergenčního původu, vychlipují se z povrchu telomů

- asimilovaly celým povrchem těla

- přecházely z bahnitých vod na souš, některé žily druhotně ve vodě

 

-         Protostélé, aktinostélé

 

-         Izomorfická rodozměna

 

 

 

Zástupci:

 

† Rhyniophyta: Rhynia major, Cooksonia hemispaerica, Hicklingia edwardsii, Dutoitia pulchra, Hornea

 


† Zosterophyta : Zosterophyllum rhenanum           plavuně

 


† Trimerophyta: Psilophyton princeps, Asteroxylon          všechna ostatní oddělení cévnatých rostlin