Sylabus k přednášce Botanika systematická 1

 

Sylabus (pouze do úrovně řádů) odpovídá rukopisu učebnice T. Kaliny a J. Váni „Sinice, řasy, houby a mechorosty a další organizmy v systému šesti říší“, zachováno je i číslování kapitol. Všechny zde uvedené jednotky nemusí být probírány v rámci přednášky, výběr provádí přednášející na přednášce.

 

1. Impérium: Archea (syn. Archaebacteria)

2. Impérium: Prokarya (syn. Prokaryota)

2.1 Říše: Baktérie – Bacteria

         2.1.1 Oddělení: Sinice – Cyanobacteria (syn. Cyanophyta, Cyanoprokaryota)

                        2.1.1.1 Třída: Cyanophyceae

                                   Řád: Chroococcales

                                   Řád: Oscillatoriales

                                   Řád: Nostocales

                                   Řád: Stigonematales

3. Impérium: Eukarya (syn. Eukaryota)

3.1 Říše: Prvoci – Protozoa

            3.1.1 Oddělení: Akrasie, buněčné hlenky – Acrasiomycota (syn.

                                      Acrasiogymnomycota)

                        3.1.1.1 Třída: Acrasiomycetes (syn. Acrasea)

                                   Řád: Acrasiales (syn. Acrasida)

            3.1.2 Oddělení: Hlenky – Myxomycota (syn. Mycetozoa, Eumycetozoa,

                                       Gymnomycota)

                        3.1.2.1 Třída: ProtostelidyProtosteliomycetes (syn. Protostelea)

                                   Řád: Protosteliales (syn. Protostelida)

                                   Řád: Echinosteliopsidales (syn. Echinsteliopsida)

                                   Řád: Cavosteliales

Řád: Ceratiomyxales

                        3.1.2.2 Třída: DiktyostelidyDictyosteliomycetes (syn. Dictyostelea)

                                   Řád: Dictyosteliales (syn. Dictyostelida)

                        3.1.2.3 Třída: Vlastní hlenky – Myxomycetes (syn. Myxogastrea)

                        Podtřída: Myxogastromycetidae

                                   Řád: Echinosteliales (syn. Echinostelida)

                                   Řád: Liceales (syn. Liceida)

                                   Řád: Physarales (syn. Physarida)

                                   Řád: Trichiales (syn. Trichiida)

                        Podtřída: Stemonitomycetidae

                                   Řád: Stemonitales (syn. Stemonitida)

            3.1.3 Oddělení: Plazmodiofory, nádorovkyPlasmodiophoromycota

                        3.1.3.1 Třída: Plasmodiophoromycetes

                                   Řád: Plasmodiophorales (syn. Plasmodiophorida)

                                   Řád: Haptoglossales

            3.1.4 Oddělení: Chlorarachniophyta (syn. Chlorarachnea, Reticulophylosa)

            3.1.5 Oddělení: Krásnoočka, euglenyEuglenophyta (syn. Euglenozoa,

                                       Euglenoida)

                        3.1.5.1 Třída: Euglenophyceae (syn. Euglenida)

                                   Řád: Eutreptiales

                                   Řád: Euglenales

                                   Řád: Rhabdomonadales

                                   Řád: Sphaeromonadales

                                   Řád: Heteronematales

                                   Řád: Euglenamorphales

            3.1.6 Oddělení: Obrněnky – Dinophyta (syn. Dinozoa, Dinoflagellata)

                        3.1.6.1 Třída: Dinophyceae

                                   Řád: Prorocentrales

                                   Řád: Dinophysidales

                                   Řád: Gymnodiniales

                                   Řád: Peridiniales

                                   Řád: Phytodiniales

                                   Řád: Dinotrichales

                                   Řád: Blastodiniales

Skupiny nejasného postavení v rámci říše Protozoa

                                   Řád: Amoebidiales

3.2 Říše: Chromista (syn. Straminipila)

Podříše: Cryptistae

            3.2.1 Oddělení: Skrytěnky, kryptomonádyCryptophyta

                        3.2.1.1 Třída: Cryptophyceae

                                   Řád: Cryptomonadales

Podříše: Chromobiontae

            3.2.2 Oddělení: Labyrintuly, vodní hlenky – Labyrinthulomycota (syn.

                                       Labyrinthulata, Labyrinthomorpha, Labyrinthista)

                        3.2.2.1 Třída: Labyrinthulomycetes (syn. Labyrinthulea)

                                   Řád: Labyrinthulales

                                   Řád: Thraustochytrilaes

            3.2.3 Oddělení: Oomycety, řasovky, „plísně vaječné“ – Peronosporomycota (syn.

                                       Oomycota)

                        3.2.3.1 Třída: Peronosporomycetes (syn. Oomycetes)

                        Podtřída: Peronosporomycetidae

                                   Řád: Peronosporales („nepravá padlí“)

                                   Řád: Pythiales

                                   Řád: Olpidiopsidales

                        Podtřída: Rhipidiomycetidae

                                   Řád: Rhipidiales

                        Podtřída: Saprolegniomycetidae

                                   Řád: Saprolegniales

                                   Řád: Sclerosporales

                                   Řád: Salilagenidiales

                                   Řád: Leptomitales

            3.2.4 Oddělení: Hyphochytriomycota

                        3.2.4.1 Třída: Hyphochytriomycetes

                                   Řád: Hyphochytriales

Heterotrofní řády nejasného postavení v rámci říše Chromista

                                   Řád: Anisolpidiales

                                   Řád: Rozellopsidales

            3.2.5 Oddělení: Heterokontophyta (syn. Heterokonta, Chromophyta,

                                       Ochrophyta)

                        3.2.5.1 Třída: ZlativkyChrysophyceae

                                   Řád: Chromulinales

                                   Řád: Hibberdiales

                                   Řád: Hydrurales

                        3.2.5.2 Třída: Synurophyceae

                                   Řád: Mallomonadales

                        3.2.5.3 Třída: Dictyochophyceae

                                   Řád: Dictyochales (syn. Silikoflagellata)

                                   Řád: Pedinellales

                                   Řád: Rhizochromulinales

                        3.2.5.4 Třída: Pelagophyceae

                                   Řád: Pelagomonadales

                                   Řád: Sarcinochrysidales

                                   Řád: Parmales

                        3.2.5.5 Třída: Phaeothamniophyceae

                                   Řád: Phaeothamniales

                        3.2.5.6 Třída: Hnědé řasy – Fucophyceae (syn. Phaeophyceae)

                                   Řád: Ectocarpales

                                    Řád: Sphacelariales

                                   Řád: Dictyotales

                                   Řád: Cutleriales

                                   Řád: Laminariales

                                   Řád: Fucales

                        3.2.5.7 Třída: RůznobrvkyTribophyceae (syn. Xanthophyceae,

                                               Heterokontae)

                                   Řád: Chloramoebales (syn. Heterochloridales)

                                   Řád: Rhizochloridales

                                   Řád: Heterocapsales

                                   Řád: Mischococcales

                                   Řád: Tribonematales

                                   Řád: Botrydiales

                                   Řád: Vaucheriales

                        3.2.5.8 Třída: Eustigmatophyceae

                        3.2.5.9 Třída: Rozsivky – Bacillariophyceae (syn. Diatomae,

                                               Diatomophyceae)

                        Podtřída: Coscinodiscophycideae

                                   Řád: Coscinodiscales (syn. Centrales)

                                   Řád: Biddulphiales

                                   Řád: Rhizosoleniales

                                   Řád: Chaetocerales

                        Podtřída: Fragillariophycidae (syn. Araphidineae)

                                   Řád: Fragillariales

                        Podtřída: Bacillariophycidae

                                   Řád: Eunotiales

                                   Řád: Naviculales

                                   Řád: Achnanthales

                                   Řád: Bacillariales

                                   Řád: Epithemiales

                                   Řád: Surirellales

                        3.2.5.10 Třída: ChloromonádyRaphidophyceae (syn.

                                                  Chloromonadophyceae)

            3.2.6 Oddělení: Haptophyta (syn. Prymnesiophyta)

3.2.6.1 Třída: Pavlovaphyceae

                                   Řád: Pavlovales

                        3.2.6.2 Třída: Prymnesiophyceae

                                   Řád: Phaeocystales

                                   Řád: Prymnesiales

                                   Řád: Isochrysidales

                                   Řád: KokolitkyCoccolithales

3.3 Říše: Houby – Fungi (syn. Eumycota, Mycetalia)

            3.3.1 Oddělení: Chytridie, chytridiomycety, „plísně buněnkové“ –

                                       Chytridiomycota

                        3.3.1.1 Třída: Chytridiomycetes

                                   Řád: Chytridiales

                                   Řád: Spizellomycetales

                                   Řád: Blastocladiales

                                   Řád: Monoblepharidales

                                   Řád: Neocallimastigales

            3.3.2 Oddělení: MikrosporidieMicrosporidiomycota (syn. Microsporidia)

                        3.3.2.1 Třída: Dihaplophaseomycetes (syn. Dihaplophasea)

                        3.3.2.2 Třída: Haplophaseomycetes (syn. Haplophasea)

            3.3.3 Oddělení: Spájivé houby – Zygomycota

                        3.3.3.1 Třída: ZygomycetyZygomycetes

                                   Řád: Mucorales

                                   Řád: Mortierellales

                                   Řád: Endogonales

                                   Řád: Glomerales

                                   Řád: Geosiphonales

                                   Řád: Entomophthorales

                                   Řád: Basidiobolales

                                   Řád: Zoopagales

                                   Řád: Dimargaritales

                                   Řád: Kickxellales

                        3.3.3.2 Třída: TrichomycetyTrichomycetes

                                   Řád: Harpellales

                                   Řád: Asellariales

                                   Řád: Eccrinales

            3.3.4 Oddělení: Vřeckovýtrusné houby, vřeckaté houby, askomycety

                                       Ascomycota

                     Pododdělení: Taphrinomycotina (syn. Archiascomycotina)

                        3.3.4.1 Třída: Neolectomycetes

                                   Řád: Neolectales

                        3.3.4.2 Třída: Pneumocystidomycetes

                                   Řád: Pneumocystidales

                        3.3.4.3 Třída: Schizosaccharomycetes

                                   Řád: Schizosaccharomycetales

                        3.3.4.4 Třída: Taphrinomycetes

                                   Řád: Protomycetales

                                   Řád: Taphrinales

                     Pododdělení: Saccharomycotina (syn. Hemiascomycotina)

                        3.3.4.5 Třída: Saccharomycetes

                                   Řád: Saccharomycetales (syn. Endomycetales)

                     Pododdělení: Pezizomycotina

                        3.3.4.6 Třída: Laboulbeniomycetes

                                   Řád: Laboulbeniales

                        3.3.4.7 Třída: Eurotiomycetes

                                   Řád: Eurotiales (inkl. Elaphomycetales)

                                   Řád: Onygenales (inkl. Ascosphaerales)

                        3.3.4.8 Třída: Pezizomycetes

                                   Řád: Pezizales (inkl. Tuberales)

                        3.3.4.9 Třída: Leotiomycetes

                                   Řád: Padlí – Erysiphales

                                   Řád: Helotiales

                                   Řád: Rhytismatales

                        3.3.4.10 Třída: Lecanoromycetes

                                   Řád: Gyalectales

                                   Řád: Lecanorales (inkl. Peltigerales, Pertusariales, Teloschistales)

                                   Řád: Lichinales

                        3.3.4.11 Třída: Sordariomycetes

                        Podtřída: Hypocreomycetidae

                                   Řád: Hypocreales

                                   Řád: Microascales

                        Podtřída: Sordariomycetidae

                                   Řád: Diaporthales

                                   Řád: Ophiostomatales

                                   Řád: Sordariales

                        Podtřída: Xylariomycetida

                                   Řád: Xylariales (incl. Diatrypales)

Řády nejasného postavení v rámci třídy Sordariomycetes

                                   Řád: Meliolales

                                   Řád: Phyllachorales

                        3.3.4.12 Třída: Dothideomycetes

                                   Řád: Capnodiales

                                   Řád: Dothideales

                                   Řád: Hysteriales

                                   Řád: Myriangiales

                                   Řád: Patellariales (syn. Lecanidiales)

                                   Řád: Pleosporales

                        3.3.4.13 Třída: Arthoniomycetes

                                   Řád: Arthoniales (incl. Opegraphales)

                        3.3.4.14 Třída: Chaetothyriomycetes

                                   Řád: Chaetothyriales

                                   Řád: Verrucariales

Řády nejasného postavení v rámci pododdělení Pezizomycotina

                                   Řád: Mycocaliciales

                                   Řád: Ostropales (incl. Graphidiales)

                                   Řád: Pyrenulales

                                   (Řád: Caliciales)

            Pomocné oddělení: Deuteromycety, „houby nedokonalé“, imperfekty, konidiální

                                             houby – Deuteromycota (syn. Fungi imperfecti)

                        Pomocná třída: Blastomycetes

                        Pomocná třída: Hyphomycetes

                        Pomocná třída: Coelomycetes

                        Pomocná třída: Agonomycetes

            3.3.5 Oddělení: Stopkovýstrusné houby, bazidiomycetyBasidiomycota

                        3.3.5.1 Třída: Urediniomycetes

                                   Řád: Atractiellales

                        Podtřída: Microbotryomycetidae

                                   Řád: Microbotryales

                        Podtřída: Urediniomycetidae

                                   Řád: Platygloeales

                                   Řád: Septobasidiales

                                   Řád: Rzi – Uredinales

                        3.3.5.2 Třída: Ustilaginomycetes

                        Podtřída: Entorrhizomycetidae

                                   Řád: Entorrhizales

                        Podtřída: Ustilaginomycetidae

                                   Řád: Urocystales

                                   Řád: Sněti (prašné) – Ustilaginales

                        Podtřída: Exobasidiomycetidae

                                   Řád: Sněti mazlavé – Tilletiales (inkl. Entylomatales)

                                   Řád: Exobasidiales (inkl. Cryptobasidiales, Brachybasidiales,

                                            Graphiolales)

Skupiny nejasného postavení

                                   Řád: Sporidiales

                        3.3.5.3 Třída: Agaricomycetes (syn. Basidiomycetes)

                        Podtřída: Tremellomycetidae

                                   Řád: Ceratobasidiales

                                   Řád: Tulasnellales

                                   Řád: Dacrymycetales

                                   Řád: Tremellales

                                   Řád: Auriculariales

                                   Řád: Filobasidiales (inkl. Cryptococcales)

                                   Řád: Cystofilobasidiales

                        Podtřída: Agaricomycetidae

                                   Řád: Polyporales

                                   Řád: Agaricales

                                   Řád: Boletales

                                   Řád: Thelephorales

                                   Řád: Russulales

                                   Řád: Hymenochaetales

                                   Řád: Cantharellales

                                   Řád: Phallales

3.4 Říše: Rostliny – Plantae

Podříše: Biliphytae

            3.4.1 Oddělení: Glaucophyta (syn. Glaucocystophyta)

            3.4.2 Oddělení: RuduchyRhodophyta

                        3.4.2.1 Třída: Bangiophyceae

                                   Řád: Bangiales

                        3.4.2.2 Třída: Florideophyceae

                                   Řád: Batrachospermales

                                   Řád: Corallinales

                                   Řád: Hildebrandiales

                                   Řád: Gelidiales

                                   Řád: Gigartinales (inkl. Cryptonemiales)

                                   Řád: Ceramiales

Podříše: Zelené rostliny – Viridiplantae (syn. Chlorobionta)

Vývojová linie: Zelené řasy – Chlorophytae

            3.4.3 Oddělení: Zelené řasy – Chlorophyta

                        3.4.3.1 Třída: Prasinophyceae (syn. Micromonadophyceae)

                                   Řád: Mamiellales

                                   Řád: Pseudoscourfeldiales

                                   Řád: Pyramimonadales

                                   Řád: Chlorodendrales

                        3.4.3.2 Třída: Ulvophyceae

                                   Řád: Codiolales (syn. Ulotrichales)

                                   Řád: Ulvales

                        3.4.3.3 Třída: ŽabovlasovitéCladophorophyceae

                                   Řád: Cladophorales

                        3.4.3.4 Třída: TrubicovkyBryopsidophyceae

                                   Řád: Bryopsidales

                        3.4.3.5 Třída: Dasycladophyceae

                                   Řád: Dasycladales

                        3.4.3.6 Třída: Trentepohliophyceae

                                   Řád: Trentepohliales

                        3.4.3.7 Třída: Trebouxiophyceae (syn. Pleurastrophyceae)

                                   Řád: Trebouxiales

                                   Řád: Chlorely – Chlorellales

                                   Řád: Oocystales

                                   Řád: Microthamniales

                                   Řád: Prasiolales

                        3.4.3.8 Třída: ZelenivkyChlorophyceae

                                   Řád: Chlamydomonadales

                                   Řád: Volvocales

                                   Řád: Tetrasporales (syn. Gloeodendrales)

                                   Řád: Kokální zelenivkyChlorococcales

                                   Řád: Chlorsarcinales

                                   Řád: Sphaeropleales (syn. Protosiphonales)

                                   Řád: Microsporales

                                   Řád: ČapkoblankyOedogoniales

                                   Řád: Chaetophorales

Vývojová linie: StreptofytaStreptophytae

Vývojová větev: Charophytae

            3.4.4 Oddělení: Charophyta

                        3.4.4.1 Třída: Mesostigmatophyceae

                                   Řád: Mesostigmatales

                                   Řád: Chaetosphaeridiales

                        3.4.4.2 Třída: Klebsormidiophyceae

                                   Řád: Klebsormidiales

                        3.4.4.3 Třída: Coleochaetophyceae

                                   Řád: Coleochaetales

                        3.4.4.4 Třída: Parožnatky – Charophyceae

                                   Řád: Charales

                        3.4.4.5 Třída: SpájivkyZygnematophyceae (syn. Conjugatophyceae)

                                   Řád: Jařmatky – Zygnematales

                                   Řád: Krásivky - Desmidiales