Oddělení biologie, které spadá pod Centrum biologie, geografie a envigogiky (CBG) vyučuje studenty ve tříletém bakalářském studiu Přírodovědná studia, specializace Biologie pro vzdělávání. Bakalářské studium je možno absolvovat jako jednooborové (pouze do akademického roku 2019-2020) nebo dvouoborové (nyní i dále od akademického roku 2020-2021).
Absolventi dvouoborového bakalářského studia mají možnost dále studovat ve dvouletém navazujícím magisterském studiu Učitelství biologie pro základní školy, od akademického roku 2020-2021 i v programu Učitelství biologie pro střední školy.
Oborové kombinace jsou vypisovány pro každý akademický rok samostatně, v současnosti lze studovat bakalářký i navazující magisterský obor biologie v kombinaci s chemií, geografií, fyzikou, matematikou, tělesnou výchovou, případně i s jinými obory.
 
Oddělení má 12 kmenových členů, na výuce se podílí rovněž externí vyučující doplňující spektrum biologických a geologických oborů. Odborná činnost členů oddělení je zaměřena na paleontologii, fykologii, botaniku vyšších rostlin, rostlinnou ekologii, malakologii, mykologii a didaktiku biologie.
 
Zajímá-li Vás odborné zaměření vyučujících, jejich odborné aktivity, publikační činnost či konzultační hodiny, klikněte na Zaměstnanci.
 
Hledáte-li informace o studiu u nás, o vyučovaných předmětech nebo sháníte-li výukové materiály k některým předmětům, klikněte na Studium.
 
Máte-li zájem o informace o konkrétních projektech z jednotlivých oborů, klikněte na Vědecké aktivity.
 
Potřebujete vědět něco o akcích CBG, které proběhnou v dohledné době? Programy exkurzí, blokových praktik, seminářů CBG a dalších akcí naleznete na stránkách Aktuality.
 
Hledáte-li výukové materiály pro svojí pedagogickou praxi, tak mnohé naleznete pod záložkou Pro učitele.
 
Hledáte-li obrázky, zajímavosti a informace o mnoha organismech, geologii a ekologii, navštivte náš Fotoatlas nebo Virtuálního geologického průvodce Plzeňským a Karlovarským krajem. Najdete zde bezobratlé (motýly, brouky, pavoukovce, kroužkovce aj.), rostliny (cévnaté rostliny, řasy a houby), ekologické jevy, geologické jevy, atlas minerálů a hornin, popisy geologických tras a další zajímavosti.
 
Různé odkazy týkající se biologie naleznete zde.

Vedoucí CBG
 
    Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta pedagogická
Centrum biologie, geověd a envigogiky
Klatovská 51
306 19 Plzeň
 
Tel: +420 377 636 241

  E-mailové kontakty:

Vedoucí CBG:
traxmani@cbg.zcu.cz
Vedoucí oddělení biologie:
mmergl@cbg.zcu.cz